Princip (ne)dokonalosti

Jaké jsou důsledky toho, když se snažíš být dokonalý, dělat vše bez chyby? Jaké jsou důsledky, když se snažit přestaneš? Jak zpracováváš svá vlastní selhání? Požaduje Bůh dokonalost? Dokážeš přijmout svou hříšnost a nedokonalost? Je pro Tebe důležitější mít hlavně dobré vztahy bez ohledu na výsledek nebo spíše odvést práci s co nejlepšími výsledky?

Princip důvěry

Máš ve svém životě vše pod kontrolou, potřebuješ to mít pod kontrolou? Jak pracuješ se svou zranitelností? Zkoušíš někdy důvěryhodnost Boha a lidí kolem sebe? Komu důvěřuješ? Jsi důvěryhodný? Jak můžeš důvěru zradit, jak ji můžeš získat či vybudovat? Důvěřuješ ve všem Bohu?

Princip hodnot

Co je pro Tebe důležité? Čemu reálně věnuješ nejvíce svého času? Dokážeš stát za svým přesvědčením? Překrývají se tvoje hodnoty s těmi v Bibli? Jak svůj žebříček hodnot uplatňuješ ve svém životě?

Princip hranic

Co pro Tebe znamenají hranice? Jsou hranice důležité v tvém duchovním životě a jak je nastavuješ? Narušuje něco nebo někdo Tvůj osobní prostor? Je pro Tebe těžké říct „ne“? Jak si nastavuješ hranice ve vztazích? A jak přijímáš, když někdo nastaví hranice Tobě? Nastavuje Ti nějaké hranice Bůh?

Princip odvahy (strachu)

Co je pro Tebe odvaha a co riskování? Přitahují Tě extrémy? Je víra extrém? Vymezuješ se vůči něčemu? Stává se Ti někdy, že Tě strach ovládne? Motivuje Tě v životě strach? Kdy je na místě projevit odvahu? Co nám o odvaze říká Bible?

Princip rozhodování

Podle čeho se v životě rozhoduješ? K čemu jsou Ti v rozhodování dobré emoce a k čemu rozum? Dokážeš se rozhodnout sám za sebe nebo se necháš ovlivnit druhými? Dokážeš udělat těžká rozhodnutí? Předkládáš svá rozhodnutí Bohu a necháváš mu prostor pro reakci?

Princip růstu

Rozvíjíš svou osobnost? Jak rosteš ve víře? Jak se ti to daří? Pracuješ na svých nedostatcích i na svých darech? Nebo stagnuješ a nikam se neposouváš? Jak udržet růst? Dá se to bez přestání? Rostou Tvoje vztahy a roste Tvůj vztah s Bohem?

Princip spolupráce

Jaké výhody má spolupracovat/soutěžit/udělat si věci sám? Jak spolupracovat s někým, s kým si nerozumíš, je to možné? Co nás o spolupráci učí Bůh? Liší se spolupráce v církevním a necírkevním prostředí? Komunikuješ tak, aby Ti druzí lidé rozuměli? Dokážeš vyjádřit své postoje, názory, emoce? Je to, co sděluješ, pravdivé, přesné a smysluplné…? Jaké důsledky má způsob, jakým k ostatním přistupuješ?

Princip svobody

Co pro Tebe znamená svoboda? Jsi svobodný? K čemu jsi svobodný? Svazuje Tě něco? Dává Bůh vždy svobodu volby, nebo ji omezuje? Trápíš se nějakou závislostí? Můžou Ti pravidla dát svobodu? A jaká je Tvoje zodpovědnost?