Církev adventistů sedmého dne hlásá Evangelium a uvědomuje si, že investice do mladých lidí, do jejich rozvoje v duchovní oblasti a zapojení se do společenství je jedním ze základních kamenů budoucnosti církve v tomto uspěchaném světě. Unijní kongres mládeže OKROK je jeden z mnoha projektů, který podporuje finančně, personálně, ale i na modlitbách.

 

 

 

 

 

 

Cílem Klubu Pathfinder je pracovat mj. s mládeží, pomoci jí se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Dále se snaží vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli. Díky tomuto spolku může být Unijní kongres podporován i prostřednictvím dotací z MŠMT. Klub Pathfinder podporuje mládež CASD materiálně i finančně.