Kongres mládeže je časem, kdy se mladí lidé mohou intenzivně orientovat na Boha a jsou povzbuzováni, aby s Ním prohlubovali vztah a zapojili se do Jeho služby. Zároveň je to úžasná příležitost vyzkoušet si duchovní prožívání reálného života tak, aby byl aplikovatelný v běžném shonu života. Na tomto kongrese bude mnoho inspirativních osobností, které mohou srozumitelným způsobem představit různé praktické aspekty své víry. Unijní kongres mládeže je pořádán Českým sdružením CASD.