Aktivity na UKM OKROK jsou 2 druhy:

OKROKOVÉ

V každém dni bude jeden až dva časové bloky pro okrokový program. V těchto blocích bude možnost trávit čas s Bohem na aktivitách nebo na modlitebních místech. Kapacita těchto aktivit je pro 130-150 účastníků. Na tyto aktivity není nutné se registrovat v systému – nahlašovat se dopředu. Jde o formu kdo dřív přijde…  vedoucí aktivity si řídí počet lidí, pokud je to potřeba. Tyto aktivity nejsou v modulech ani k nim nejsou přiřazeny principy.

Příklady těchto aktivit:

 • Každé ráno 7:00 – 7:15

  • 7 pastorů na 7mi místech současně 7 zamyšlení
  • 7 různých duchovních temperamentů (jednotlivé moduly)
 • Hudba, meditace, modlitby, tanec, malba, poezie… různé variace

  • (křesťanské klipy, DJ, zpívání, meditace vedená/individuální, konverzační modlitba, skupinová modlitba, chvála skrze scénický tanec, tvorba a přednášení básní, malování Božích vlastností…)
 • Modlitební místa

  • pestrá nabídka modlitebních míst – převážně 24 hodin denně místa dostupná NONSTOP
  • modlitební kříž a zeď, houpací sítě, kaple na raftu, knihovna, interaktivní modlitební místa se zážitkem, modlitební cesta, kaple pro jednoho, hudební kaple, aromakaple, kaple ve tmě, místo s pastorem…
 • Památka Večeře Páně

  • během týdne v různé časy nabídka účasti na památce Večeře Páně, celkem 3x po maximálně 50 lidech

|P|OKROKOVÉ

Dva až tři delší časové bloky z každého dne budou věnovány aktivitám |P|OKROKOVÝM – dopoledne, odpoledne a někdy i večer. Na tyto aktivity je nutné se předem přihlásit v rezervačním systému.

Bude při nich možnost účastnit se pod vedením členů týmu i externích hostů mnoha různorodých aktivit – přednášek, workshopů, diskuzí, her, sportovních aktivit, služby v terénu a dalšího. Celková kapacita všech souběžných aktivit je vždy vyšší než počet účastníků kongresu – tak, aby se každý mohl v |P|OKROKOVÝCH blocích vždy něčeho účastnit.

Ke každé aktivitě jsou přiřazeny PRINCIPY, jichž se aktivita nejvíce dotýká. Ty pomáhají se dopředu lépe rozhodnout – podle toho, které principy jsou pro vás v současnosti zajímavé, aktuální, nebo se v nich zkrátka chcete posunout. Popis jednotlivých principů je na tomto odkazu.

Při výběru aktivit se lze orientovat také podle MODULŮ – tedy podle toho, JAK budou aktivity probíhat. Popisy modulů (studijní, diskuzní, sportovní, zážitkový, přírodní, kreativní) najdete zde.

Konkrétní názvy aktivit s popisem a bližšími informacemi najdete v rezervačním systému OKROKu.